Alle navne i slægten - Fornavne

Slægten omfatter 3656 personer i 1134 familie grupper og 585 aner til Fredi Paludan Bentsen

Forrige navne
Sidse Andersdatter (1767-1832)
Sidse Hansdatter (1610-....) - Ane nr: 15599
Sidse Hemmingsdatter (1783-1785)
Sidse Hemmingsdatter (1789-....)
Sidse Jacobsdatter (1733-....)
Sidse Jensdatter (1767-....)
Sidse Joensdatter (1644-1725)
Sidse Nielsdatter (1705-1779) - Ane nr: 589
Sidse Nielsdatter (1708-1784)
Sidse Nielsdatter (1715-....)
Sidse Nielsdatter (1794-....)
Sidse Pedersdatter (1705-1780) - Ane nr: 973
Sidse Pedersdatter (1766-....)
Sidse Rasmusdatter (1670-....)
Sidse Thomasdatter (1691-....)
Sidse Kirstine Møller (1781-....)
Sidsel Christensdatter (1721-1797)
Sidsel Jensdatter (1721-1780) - Ane nr: 463
Sidsel Lauridsdatter (....-1780) - Ane nr: 925
Sidsel Melchiorsdatter (1732-1732)
Sidsel Nielsdatter (1691-1739) - Ane nr: 585
Sidsel Jensdatter Lemming (1765-....)
Sidsel Kierstine Jensdatter (1776-....)
Sidtze Hansdatter (1695-....)
Sidtze NN - Ane nr: 1181
Sidtze Pedersdatter - Ane nr: 1183
Sidtzel Rasmusdatter (1700-1750) - Ane nr: 591
Sidtzel Rasmusdatter (1739-....)
Sidzel Jensdatter Lemming (1751-....)
Sifvert Johansen (1700-....)
Sigfried Adolph Julius Jacobsen (1836-....)
Sigismund Mathias Mogensen Wandel (1868-....)
Signe Andersen
Signe Hansdatter (1649-1694)
Signe Larsdatter (1689-....)
Signe Madsdatter (1675-....)
Sigrid Honnens (1892-....)
Sille Hansdatter
Simen Madsen (....-1641) - Ane nr: 5126
Simon Hansen (1786-....)
Simon Peter Christian Bendtsen (1842-....)
Simon Rasmussen Paludan (1644-....)
Sivert Johansen (1689-1691)
Sofia Katrine Rosenvinge
Sofie Frederikke Nielsen (1840-....)
Sofie Karla Hamann (1883-....)
Sofie Nelly Isaksen (1897-....)
Sofus Pedersen (1888-1961)
Sofus Emil Petersen (1878-....)
Sofus Ludvig Freiesleben (1879-1914)
Solveig Petersen
Sonja Klinge
Sonja Paludan (1954-....)
Sonja Marie Hansen (1966-....)
Sophia Rasmusdatter (1700-....)
Sophia Maria Nielsdatter Haut - Ane nr: 255
Sophie Lindberg (1835-....)
Sophie Amalie Larsen (1879-....)
Sophie Anette Emilie Stribolt (1798-1847)
Sophie Christine Bendsen (1839-....)
Sophie Christophersdatter Willing (1718-1787)
Sophie Elisabeth Maria Smidt (1772-1849)
Sophie Emilie Hansen (1850-....)
Sophie Johanne Rep (1810-....)
Sophie Juliane Amalia Grip (1828-....)
Sophie Rasmusdatter Trane (1718-....)
Sophie Ulrikke Wilhelmine Scharöe (1823-....)
Sophus Charles Freiesleben (1858-1923)
Sophus Emil Robertus Hansen (1869-1902)
Steen Nielsen
Steen Nielsen (....-1726) - Ane nr: 764
Steen Arvid Spangen (1955-....)
Steen Hansen Ginnerup (1963-....)
Steffine Cathrine Jensen (1838-....)
Stephan Rasmussen Møller (1750-1822)
Steven Joseph Johnson
Stina Jonsdotter (1817-....)
Stine Forsberg Spangen
Susanne Thomsen
Susanne Elisabeth Dreyer
Susanne Hansen Ginnerup (1962-....)
Susanne Marie Brauer (1804-1889)
Susanne Ursla Lugrain
Sussie Winther-Jørgensen (1970-....)
Sven Forsberg Johansen (1931-....)
Efterfølgende navne
 

EMAIL | Fornavne | Efternavne | Stednavne | Oversigtsanetavle | Aneliste | Efterslægtstavle

Siderne er lavet den 5-aug-2020 med GEDHTanc Version 2.46.27  © 2018