Oplysninger om Edle Frederikke Hansen

--------------------
LaS: Garnison, 1848, Side 1020 nr. 63
født 23 maj 1848, Edle Frederikke Jørgensen, dbt. 12 juni 1848
Forældre: Lejetjener Jørgen Hansen og hustru Frederikke Emilie Nielsen, Store Kongensgade 241.
Faddere: Caroline Jørgensen, Madam Woltz.
--------------------
LaS: Kingo, døde 1908-20, Side 224 nr. 13
død 1917, 21 april i Kingo Sogn, bgr. 1917, 27 april på Assistens Kirkegård, Edle Frederikke Hansen, Enke efter arbejdsmand William Paludan, boende Nannasgade 24,2, født i København 23 maj 1848, Alder 68 år. Bgr. af pastor F. Frandsen.
--------------------
Ft1911. Meinungsgade 26 st. Paludan, Edel Frederikke, født 23/5 1848, Alderdomsunderstøttelse, Rengøring.
--------------------
KSA: Begravelsesprotokol 1917 nr. 900
Edle Frederikke Paludan f. Hansen, født 23/5 1848 i København død 21/4 1917, Nannasgade 24, af Cancer ventriculi, 68 år, bgr. 27/4 1917 fra Assist. Kapel, Kingo til Assistens Kirkegård. Betalt for Jord kr. 49, for gravning kr. 10, for kandelabre kr. 4, for Kapel kr. 4, for klokker kr. 50 for Orgel kr. 6.
--------------------
Hun bliver døbt Jørgensen. Dette er i overensstemmelse med gammel dansk navneskik. Netop i disse år - 1840-50 - indføres det, at børn skal bære deres fars efternavn. Da hun d. 25. maj 1868,udenfor ægteskab, føder sit første barn, Ludovica Emilie, er hun endnu opført som heddende Jørgensen. Ved giftermålet ændres hendes efternavn til Hansen. Parret angives at have fået 21 børn, hvoraf de 14 døde før 2-årsalderen. De 19 af disse børn har jeg fundet dåbsoplysninger på. En datter, Jørgine Marie Gustava Paludan, har omkring 1950 nedskrevet erindringer om sin opvækst ("Jørgines Historie"). William Thorvald Paludan er arbejdsmand, Edle Frederikke arbejder som vaskekone.
--------------------
I "Husmoderens Blad" 5.Aarg. Nr. 32 Side 254 står der bl.a. under overskriften "En Vaskekone":
"I St. Hansgade 24, Opgang C 5. Sal o. G. t.h. bor Md. Edel Frederikke Paludan, født i København 1848. Hun blev gift i 1869 og maatte straks efter sit Bryllup ud til Folk for at vaske, fordi Nødvendigheden bød hende at bidrage væsentligt til at opretholde det fælles Hjem."
"Hun har i sit Ægteskab født 21 levende Børn af hvilke dog 14 (11 Drenge og 3 Piger) er døde, inden de blev 2 Aar gamle. 3 Sønner og 4 Døtre lever, Den yngste er 6 Aar, alle er sunde, raske, vel opdragne, og ingen af dem har hidtil voldt deres dygtige Moder nogen Sorg."
"Md. P's Hjem er rent og hyggeligt, hun træffes i Reglen hjemme efter Kl. 7, naar hendes Dags Arbejde er endt. Et Besøg hos hende er lærerigt, hendes Sind er glad og taknemmeligt trods det, at Livet har givet hende tunge Byrder at bære. Desværre har der ikke været levnet hende megen Tid til selv at passe sine Børn, men disse har - som en fattig Kones Børn - maattet passe hinanden saa godt eller daarligt, som ske kunne."
--------------------

Siderne er lavet den 5-aug-2020 med GEDHTanc Version 2.46.27  © 2018