Oplysninger om Kirsten Hemmingsdatter

--------------------
Film#050,751 - Dåb - Stege, Mønbo, Præstø
1768 December maaned #4, Hemming Nielsen og hustr Maren Hansdatter i Lennemk 2de Døtre til Daaben Dom 4 Adventus Xsti d 18 Xber, fød Onsdagen d 14 hujus (14 Dec) (1) ANNE MAGRETHE frembaaret af Hans Hansen hustr Martha i Elvenaes, hos gik Jens Hemmingsens hustrue Karen i Lennemk og (2) kaldet KIRSTEN frembaaret af Hans Bruuns hustr Else i Lennemk, hos gik Anders Jørgensens hustr Johanne i Lennemk
Testes Anders Jørgensen i Lennemk, Jens Pedersen ibid., Jacob Hansen i Hovedskov, Peder Nielsen i Raabye, Jens Jensen i Ullemk, Hans Jørgen i Elvenaes
Introduceret Fastelavns Søndag af Hr Gieldstrup
--------------------
Film#050,753 - Begravelse - Stege, Mønbo, Præstø
Feb 1769 #11, jordet Hemming Nielsens døtre begge i Lennmark 8 uger gamle, Dato mangler
--------------------

Siderne er lavet den 5-aug-2020 med GEDHTanc Version 2.46.27  © 2018