Oplysninger om Robertus Nielsen HÝrdum

----------------------------------------
Flg. er meddelt af Gerhardt Hørdum:
 
3. Navn: Robertus
Forældre: Podemester Niels Jepsen og hustru Anne Marie Christensdatter.
Døbt: I Sennels kirke dom 13. post trin. 1759.
Båret af: Jomfru Karen Jørgensdatter på Ullerupgård.
Faddere: Mons. Peder Wagaard, ibid, Anders Inshaul og Niels Peder Bann fra
Thisted og Ole Momtofts hustru.
 
De blev forlovet på Sejlgaard den 13. september 1789. Forlovere var: Sr. Jørgen Ramstad og Niels Bak af Funder.
 
Han er fra ca. 1790 til 1795 ansat på godskontoret på Sejlgaard. Her bestod hans arbejde bl. a. i at han førte skifteprotokollen, når de var ude ved skifter. Her er mange eksempler på hans tydelige og pæne håndskrift og her står hans underskrift mange steder.
 
Ved folketællingen i 1801 står der:
Robertus Hørdum, 42 år, gift 1. gang, sognedegn og skoleholder.
Barbara Jensdatter, 28 år, gift l. gang.
Anne Marie, l1 år, deres datter.
Gjertrud, 5 år, -"-
Niels Christian, 9 år, deres søn
Jens Antoni, 3 år, -"-
Johannes Laurentius, 1 år, -"-
 
I 1795 bliver han kaldet som degn og skoleholder i Funder. Denne stilling beholder han til sin død i 1819.
 
Ved visitats den 23. juli 1798 står i visitatsbogen for Aarhus stift 1791-1804 (G3-1925):
"Til degn er nyelig beskikket Robertus N. Hørdum, som ved prøvelse var befundet duelig og skal tillige være skoleholder i Funder, hvor hans bopæl er."
 
Ved visitats den 26. juli 1802 står:
"Der gives da her god undervisning som og høres ved forevisning den dag, saavel af voksne som af de smaa, der i en talrig forsamling viste dem alle vel kyndige i hvad der kunne fordres af dem."
 
De boede i degneboligen, der var beliggende øst for kirken. Stuehuset var på 6 fag. 1 fag var skolestue, 1 fag var stue, 1 fag var skorsten og ovn, de 2 sidste fag var køkken og sovekammer. Derefter var der 2 fag til lade og 2 fag til kreaturer. Syd for huset er der 8 fag små bygning, som bruges til tørv, samt til hestestald, når det var nødvendigt.
 
Skolestuens inventarium var på l jern bilægger kakkelovn, 2 egeborde, 2 løse bænke, 2 nagelfaste bænke, l bibel, l lovbog, Nachskovs Religions Artichler, 4 gamle psalmebøger.
 
Degnens indtægter årlig: Fra Sejlgåd 2 rdl.
Fra hver af de 14 hele gårde i byen samt af Tollundgård i udsognet: 1 skieppe rug, 20 lsp. brød og 2 fårelår af værdi 5 skl.
De andre udensogns gårde giver: 2 skp. rug, 2 fårelår, men intet brød.
Til offer hver højtid giver beboerne på hver gård: 2 sl. ( er sæde skilling) De øvrige giver i offer hver l sl.
 
Til skoleløn i Funder sogn:
Sejlgaard: 4 skp. rug, 4 skp. byg, 2 rdl., 10 bønderlæs brændetræ. Hver gård i sognet: 4 skp. rug og l læs tørv.
Husfolk eller indsiddere: 8 sl. og for 1 person 4 sl. enten de har børn eller ej.
 
Til gården var der et stykke jord, der kunne bruges til korn. Det var på hartkorn: 0-2-0-0.
 
I 1797 står Robertus som lejer på Skjærskovhus, der er på hartkorn: 0-5-1-0.
 
De sidste 2 år var han meget svagelig, og døde i degneboligen i Funder,
 
Ved skiftet efter ham i Lysgård - Hids herreds skifteprotokol 1813-1825 (B 47 - 329, føl. 39Ob) står der bl. andet:
Der var 7 børn i alderen 26 år til 11 år.
Af indbo var der et fyr bord, 1 fyr kiste, 2 jern kakkelovn, 3 træstole, 1 lille bord, 1 fyr dragkiste med 3 skuffer, 1 fyr skab, 2 halve sengesteder med omhæng, i dem var der 4 hovedpuder, 1 vadmels underdyne, 1 blorstribet olmerdugs overdyne, 1 par blårlærreds lagner, 1 gl. skrivepult, 1 stort fyrre skab, 1 fyr skab i væggen, 1 gl. skippe, 1 par gl. bøger, 1 pyramide, 1 lille spejl, 1 lille skriveværk, 1 lille bismer, 1 gruekedel, 1 the kedel, 1 kværn, 5 tintallerkener, 4 dybe ditto, 2 tinfade, 2 lysestager af tin, 1 morter, 1 gl. slagbænk, 2 høvle, l økse, 2 naver, 2 båndknive, 2 hugjern, 1 jern rist, 2 tin "rækker", 1 kokkekniv, 2 lyseforme, 1 kande, 1 gl. kuffert, 1 sav, 1 gænge, 1 hyldefiæl, l fork.
Den afdødes klæder: 6 skjorter, 1 blå klædes kiole, l sort kiole og 2 veste, 1 par bukser, 1 par støvler, 2 par strømper, 1 hat. Kreaturer: 1 sorthjælmet ko, 7 år, l drå ko, 7 år, 8 får og 3 lam, l jern greb, l stige, l kasse med 4 skuffer, l hammer og knibtang. Boet blev vurderet til 114 rdl 4 mark 6 skilling. Derfra gik udgifterne til begravelse og salærer ved skiftet i alt 26-2-0. Til rest var der værdier for 87-5-6. Deraf skulle enken have det halve, nemlig 43-5-11. til hver af drengene blev der 7-5-15 1/11, til hver af pigerne, 3-5-11 6/11.
Den ældste af sønnerne erklærede, at børnene ikke ville fordre udlæg for at få deres arv, så de ikke forringede deres mors vilkår.
 
Barbara bor de sidste år hos Giertrud Kristine i Hørbylundehus. Hun får pension som degneenke og hun dør her.
 
Robertus Nielsen Hørdum og Barbara Jensdatter troloves 13 sep 1789 på Sejlegård.
 
Robertus Nielsen Hørdum var 1798 - 1819 sognedegn og skoleholder i Funder Kirkeby.
--------------------
Ved sin død er han lærer og kirkesanger.
(Degnehistorie)
--------------------

Siderne er lavet den 5-aug-2020 med GEDHTanc Version 2.46.27  © 2018