Oplysninger om Jørgen Pedersen Trane

--------------------
Skt. Hans, Odense, Odense, 1730
Torsdagen d. 3die Augusti om aftenen imellem 11 og 12 er Peder Mouridtsen Feldbereder og konens Maren Olufsdatter deres Drengebarn født. Søndagen d. 6te Ejusdem døbt af Hr. Hans Wöldike kaldet Jørgen. Karen Jacobsdatter Hans Brölles kone bb. (bar barnet), Jørgen Pedersens Kone Abelone Hansdatter gh. (gik hos), Mandlige Faddere vare Niels Jensen Vin- og Kromand og ..... Rasmussen Feldbereder, Johan Jørgensen Feldberedersvend, Johanne Cathrine Hansdatter var Pigefadder Faddere ved dåben: Karen Jacobsdatter, Hans Brøllis kone, Jørgen Pedersens kone Abelone Hansdatter, resten ulæseligt
--------------------
Vielsesdata 1760-1870
Sogn: Århus Vor Frue Sogn Amt: Århus
Brudgom: Jørgen Pedersen Trane Opholdssted: Århus
Brud: Abelone Andersdatter Tørslev Opholdssted: Århus
Vielsesdato: 4. November 1761
 
Kirkebogens vielsesdata: Trolovelse: d. 21de Augusti bleve trolovede efter Prædiken Jørgen Pedersen Trane, Felbereder her i Staden og Abelone Anders Datter Tørslev. Forloverne [...] ere undertegnede 2de Borgere: Friderich Raae og Mouritz Trane
Vielse: d. 4. Nov: [17]61 Copulerede
Arkiv: C 360 A-1 Folie: 201
Noter:
--------------------
Århus Borgerbog 1750-1862
By: Århus Købstad Amt: Århus
Borger: Jørgen Pedersen Trane
Alder: 32 Hovederhverv: Feldbereder
Oprindelsessted: Odense
Borgerskabsdato: 28. Juni 1762
 
Borgerbogens data:
Borgerskabsdagen: Mandagen dend 28de Junii
Borgeroplysning: Jørgen Pedersen Trane, gammel 32 Aar, barnfød i Odense, vandt Borgerskab som Feltbereder og aflagde Borgerlig Eed
Arkiv: LaV D2.305 Folie: [uden]
Noter:
--------------------
http://www.lundskov.dk/menu/aarhussted.htm
 
Varna Mølle, der i starten blev kaldt Feldberedermøllen, blev i 1592 opført af Anders Possin fra Århus. Den blev anlagt i den østligste ende af Skambækken tæt ved Århus bugten. Den har oprindeligt været melmølle og senere stampemølle.
Navnet Varna Mølle fik den af baron Chr. Gersdorff fra Marselisborg, der i starten af 1800-tallet havde været i russisk krigstjeneste. Han opkaldt den efter fæstningen Varna ved Sortehavskysten.
Varna Mølle har været lejet af: Gunde Rosenkrantz (1656), oldermand i Århus smedelaug Jacob Feldbededer (1662), Peder Jacobsen, Anders Knudsen Thørslef, enkemadam Else Jensdatter, Knud Andersen Thørslef, enkemadam Else Jensdatter, Hans Jensen Barfred, Herman Køster, Jørgen Pedersen Thrane, Bertel Simonsen, Peder Jørgensen Thrane, købmand Frederik Stellfeldt (1829).
--------------------
http://www.brejl.dk/arhus.htm2162 Jørgen Trane, feldbereder i Århus. 27.7.1772, fol.543B.
E: Abelone Andersdatter Ferslev. FM: Peder Herskind, købmand i Århus. B: Anders 9, Peder 2. FM: Daniel Bøggild, købmand i Århus.
--------------------
En feldbereder er en hvidgarver. (Hvidgarveren bruger alun til garvningen og skindet bruges til handsker. Til garvning af læder bruges egebark).
--------------------

Siderne er lavet den 5-aug-2020 med GEDHTanc Version 2.46.27  © 2018