Oplysninger om Niels Jepsen Gad\HÝrdum

-------------------------
Mikrokort LaV. 116-4/6 side 223
1725, 18. nov. Jep Christensens barn af Hørdum til dåben og kaldet Niels.
Degnens hustru Bodil bar det.
Faddere: Jens Michelsen, Envold Jensen, Jens Bollesen, Jens feldbereders hustru og Ane Andersdatter.
 
Han er tvilling men hans bror/søster var dødfødt og blev begravet samme dag.
-------------------------
FT1787, Funder, Hids, Viborg, Kierskouhuus, famlienr. 1
Niels Hørdum, 61, g1, hosbond,
Beboer et Huus og har opsyn med gaardens Marker
Anne Marie Christensdatter, 63, g1, hans kone
Anne Margrete Christensdatter , 12, ug, hyrdepige
-------------------------
FT1801, Funder, Hids, Viborg, Skierskovhus, Mikro 813
Niels Jepsen Hørdum, 75 år, g1, opsynsmand
Annemarie Christensdatter, 77 år, g1, hans kone
Erich Hermansen, 12 år, ug, plejebarn, hans dattersøn
-------------------------
Flg. Er meddelt af Gerhardt Hørdum
Niels var tvilling, men tvillingesøsteren var dødfødt
 
Niels Jepsen Gad også kaldet: Niels Jepsen Hørdum
 
Niels var kun 17 år, da hans fader døde. Hans moder døde, da han var 22 år.Han må være kommet til Irup Hovedgård, og der kommet i lære som gartner. Ved brylluppet var forloverne Sr. Anton Potters, som var gartner på Irup, og Mons. Dontz. Hans kone Anne Marie Christensdatter, er sikkert også fra Øster Hørdum, og det ser ud til, at hun har en søster, der hedder Anne. Der er en fadder ved deres første barns dåb, der hedder Anne Christensdatter.
Efter brylluppet bosatte det unge par sig i Skyum sogn. De har nok haft et hus, der har hørt under Irup. Her bliver deres første barn, Christen, født. Hvornår de er flyttet fra Irup, kan jeg ikke finde ud af. Deres næste barn, Jeppe Antoni, kan jeg ikke finde i nogen kirkebog. De flytter på et tidspunkt til Ullerupgård i Sennels sogn. Her bliver Robertus født i 1759. De bor da på Momtoft. Det var en ret stor gård, som var blevet opkøbt af Ullerupgård, og jorden var blevet lagt ind under Ullerupgård. Niels Jepsen eller Niels Podemester, som han også bliver kaldt, bor i en bolig på Momtoft.
Hvornår han flytter fra Ullerupgård og hvor han flytter hen ved jeg ikke, men i 1779 er familien kommet til Funder. Her er podemester Niels Hørdums datter. Anne Catrine fadder ved en barnedåb. I 1781 er Niels Hørdum forlover ved et bryllup. Han har nu fået arbejde på Sejlgård. Ejeren af Sejlgård, Just Michael Lund, var indtil 1780 amtmand i Thyområdet. Der er sikkert på den måde, at Niels er kommet med til Funder. I folketællingen i 1787 bor han på Skjærskovhus. Der er kun ham, hans kone og en hyrdepige på 12 år. Der bor han også i 1791, da han søger om en præmie ved Landhusholdningsselskabet. Der står i deres protokol:
Præmieæskning fra husmand Niels Hørdum i Skierskovhus i Funder sogn, Hids herred, Silkeborg amt i Viborg stift af 8. august 1791 for at have anlagt en frugttræskole af 610 stk. træer.
Han fik en præmie, som bestod af et pengebeløb, hvor meget oplyses ikke.
 
Han bor også i Funder ved folketællingen i 1801. Da er han 75 år og Anne Marie er 77 år. Hos dem bor deres dattersøn Kierk (Erik) Hermannsen, der er 12 år. Niels står opført som opsynsmand ved gårdens hegn og mark.
 
De flytter på et tidspunkt derefter op til Robertus i degneboligen i Funder. Her dør Niels i 1804, 81 år gammel og efter næsten 50 års ægteskab. Anne Marie dør i 1807, 86 år gammel. Det sker også i degneboligen i Funder.
-------------------------

Siderne er lavet den 5-aug-2020 med GEDHTanc Version 2.46.27  © 2018