Oplysninger om Jens Christensen Løgager

--------------------
FT1787, Funder, Hids, Viborg
Jens Christian Løgager, 52, g, hosbond, indsidder, bonde
Mette Laursdatter, 36, g, hans kone
Birthe Jensdatter, 4, ug, deres barn
--------------------
FT1801, Funder, Hids, Viborg, Mikro 813
Jens Christensen Løgager, 65, g1, husmand med jord
Mette Lausdatter, 51, g1, hans kone
Zidsel, 10, ug, hans datter
--------------------
Flg. er meddelt af Gerhardt Hørdum:
 
Jens går de sidste 10 år, hvor hans fader lever, hjemme og hjælper ham med gården. Han forlanger ved skiftet efter faderen og dennes 3. kone, som døde nogle få dage efter faderen, løn for de 10 år, nemlig 60 rigsdaler, samt arv efter sin moder, der var død, da han var barn.
Ved Funder bys udskiftning i 1793, under kammerråd Lund på Sejlgaard, står Jens Løgager som husmand. Hver af husmændene får da lov at beholde "sine havestæder og tofter", og de får desuden hver 3 tdr. land af den bedste agerjord til græsning.
 
Ved folketællingen i 1787 står der:
Jens Christensen Løgager, 52 år, l. ægteskab, indsidder og bonde.
Mette Lauridsdatter, 36 år, I. ægteskab.
Birthe Jensdatter, 7 år, deres barn.
 
Ved folketællingen i 1801 står der:
Jens Christensen Løgager, 65 år, l. ægteskab, husmand med jord.
Mette Lauridsdatter, 51 år, l. ægteskab.
Zidsel Jensdatter, 10 år, deres datter.
-------------------------
Ved folketællingen i 1787 står der under Sejlgård 3 børn bl. a. Barbara Jensdatter, 14 år.
De står som fattige børn af godset, som nyder ophold.
-------------------------

Siderne er lavet den 5-aug-2020 med GEDHTanc Version 2.46.27  © 2018