Oplysninger om Peder Hansen Freiesleben

--------------------
Flg. er fra Bente Lykke's (#636) undersøgelser:
Han var købmand og kirkeforstander i Ringsted. Blev stamfar til en udbredt og velagtet Ringstedslægt, som fik stor indflydelse.
Ejede en del gårde og huse i byen og er den egentlige grundlægger af den gamle, smukke Postgård. Fandt sammen med sin hustru et sidste hvilested i Skt. Bendts Kirke, Ringsted, hvor man på kirkens gulv, i nærheden af prædikestolen, kan se en stor og smuk gravsten med følgende inskription:
HER HVILER VED HINANDENS SIDE
HVILKE FORDUM HVILTE VED HINANDENS BRYST
MANDEN
VELÆDLE OG FORNEMME
PEDER HANSEN FREIESLEBEN
FØDT D. 20 JULI I 1719
DØDE D. 24 JULI I 1786
KJØBMAND I RINGSTED I 44 AAR
HUSTRU
MADAM JOHANNA KIRSTINE ANTHONI
FØDT D. 10 MARTS I 1728
DØDE D. 2 MARTS I 1795
DERES ÆGTESKABS AAR VARE 40
DERES ÆGTESTANDS FRUGTER 15 BØRN
DERES LIV VAR PRØVELSESFULDT
DERES FLID UTRÆTTELIG
DERES KÆRLIGHED MOD AFKOM MØNSTERLIG
DERES MINDE BLIVER DERFOR UFORGÆNGELIG"
--------------------
Bogen "Ringsted - en by i Midtsjælland" af Niels-Jørgen Hansen
ISBN 87-89237-21-8, side 15:
Købmandens lager i 1700-tallet.
Hvem skulle tro, at byrådsprotokollerne kunne fortælle, hvad Ringsteds borgere gik klædt i i 1775? Ikke desto mindre er det tilfældet, idet byens købmænd efter befaling af hhv. 10. december 1764 og 10. marts 1766 skulle indgive beretning til bystyret om, hvad de havde købt i årets løb af indenlandske varer, og hvad de regnede med at kunne omsætte næste år.
Den, der havde den største omsætning, var købmand Peter Freiesleben, som boede, hvor Postgården ligger i dag. Han regnede med at omsætte for 5 - 600 rigsdaler, og han hentede alle sine varer hos fabrikanter i København.
Mere beskeden var købmand Guldberg, som antog, at han kunne aftage og omsætte for ca. 50 rigsdaler, og jøden Moses Abraham regnede med 100 rdl., medens Henning Hviid forventede at omsætte for 50 rdl.
De varer, disse handlende solgte til byens og omegnens beboere, var bl.a. klæde til frakker m.v., multum, som blev brugt til at fore med, brogede huer, bønderhuer, trykte forklæder med bort på, linnede bånd i forskellige kulører og skruesnore, som blev syet på tøjet som pynt."
--------------------
Samme side 32:
Vognmandslavet.
Det største lav i 1765 var vognmandslavet, som omfattede 14 medlemmer.
Oldermand var købmand Daniel Møller. En anden af byens købmænd, Peder Freiesleben, var lavsskriver. Han var også kirkeværge og tobaksoplagskommissionær.
--------------------

Siderne er lavet den 5-aug-2020 med GEDHTanc Version 2.46.27  © 2018