Oplysninger om Gjertrud Simensdatter

--------------------
Gjertrud Simonsdtr., begr. 10/10 1660 i Christiania, blev her gift 11/2 1655 med Abel Trondsen [Bochel], borger til Christiania, trelasthandler og stadskaptein i Fredrikstad og sorenskriver i Tune 28/11 1670 til han resignerte embedet; søn av borgermester Trond Clausen av den gamle fra Holland til Oslo innkomne slekt.
(Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bind V side 160)
--------------------

Siderne er lavet den 7-jan-2019 med GEDHTanc Version 2.46.27  © 2018