Oplysninger om Theodore Elfrida Nielsen

--------------------
Fra Rigshospitalets kordegnekontor har jeg modtaget flg.:
Fuldstændig udskrift af
Den kgl. Fødselsstiftelses hovedministerialbog A, folio 58:
Theodore Elfrida Nielsen, fødenr. 6 A
født den 3. januar 1869, Den kgl. Fødselsstiftelse
døbt den 5. januar 1869, samme sted
Forældre: ugift fødende nr. 6 A,
Ane Kirstine Nielsen,
30 år,
- intet anført om faderen -
Anmærkning: ingen
Overensstemmelse med ministerialbogen bevidnes af kordegnen
--------------------
Fuldstændig udskrift af
Protokol over Udsatte Børn 421/1867-324/1870 vedrørende
Nr. 69: Pigebarnet Theodore Elfrida Nielsen
Født den 3 Januar 1869 under Nr. 6 og døbt den 5 Januar.
Udleveret den 9. februar 1869 til Moderen Nr. 6 Ane Kirstine Nielsen, ugift (fød før 221/1866 død) fød 16 Januar 1838 i Helletoft p. Langeland har siden 1861 stadig tjent i Kjøbenhavn Indtil 1865, derefter gaaet i ugeviis og boet i Borgergaden 120, 2. Bagsal; hun blev d. 12/1 1869 med Barnet indlagt i Almindeligt Hospital hvorfra hun 9/2 1869 blev udskrevet; og tog med Barnet til Madam Risgerolle i Borgergaden 120, 2. Bagsal. 19/6 til Borgergaden 124, 3. Bagsal hos samme Folk
Overenstemmelse med udsætterprotokollen bevidnes af kordegnen
 
Madam Risgerolle er formentlig Benda Ritzgareitt som bor på den adresse
--------------------
Ved FT1870 bor hun (1 år) sammen med sin mor (32 år) i Borgergade 120 baghuset 2. sal som logerende. Opslag 337
Her findes Theodore Elfrida Nielsen sammen med sin mor til maj 1872 og fra november 1872 og frem til moderens død maj 1880 i Borgergade 118 med sin mor og Christian Forsmann.
Hos Christian Forsmann bor Theodore Elfrida Nielsen i Sølvgade 3 i maj 1891.
--------------------
LaS: Filmkort 2-190-8/5; Hørsholm; konf. piger
konf. 1 Apr 1883; Theodora Elfrida Nielsen; i huset hos væver Lars Jacobsen, Vallerød.
(Dåbsattesten indeholdt intet om moderens navn)
Hun findes ikke her i FT1880
--------------------
Som forlover ved Theodore Elfrida Nielsens giftemål med Ludvig Villiam Paludan optræder hendes halvbor Carl Forsmann.
--------------------
Hos Fredi Bentsen beror Theodora Elfrida Nielsens skudsmålsbog.
--------------------

Siderne er lavet den 5-aug-2020 med GEDHTanc Version 2.46.27  © 2018