Oplysninger om Peder Jørgensen Trane

--------------------
Århus Borgerbog 1750-1862
By: Århus Købstad Amt: Århus
Borger: Peder Jørgensen Thrane
Alder: 35 Hovederhverv: Feldbereder
Oprindelsessted: Århus
Borgerskabsdato: 11. Februar 1805
 
Borgerbogens data: Borgerskabsdagen: [Mandagen den 11. Febr:]
Borgeroplysning: Peder Trane, fød i Aarhuus, gammel 35 Aar, begiert og vundet Borgerskab som Feldbereder, aflagt Eed efter Loven. Ansat efter Rescriptet for 50 rd.
Arkiv: LaV D2.305 Folie: [uden]
Noter: [Død 1832 i Århus]
--------------------
Vielsesdata 1760-1870
Sogn: Århus Vor Frue Sogn Amt: Århus
Brudgom: Peder Jørgensen Trane Opholdssted: Århus
Brud: Else Marie Jensdatter Opholdssted: Århus
Vielsesdato: 17. November 1805
 
Kirkebogens vielsesdata: Trolovelse:
Vielse: d. 20de Novbr. 1805 Enkemand og Feldtbereder samt Borger i Byen Peder Jørgensen Trane [.. Bevilling ..], at ville indgaae Ægteskab med Enken Else Marie Jensdatter her i Byen, [.. Skiftehold ..], og [...] Forlovere efter Loven: L. Kiellerup, Johan Henrich Grosche
Arkiv: C 360 A-1 Folie: 353
Noter:
--------------------
http://www.brejl.dk/arhus.htm
3265 Testamente i Århus. 23.3.1801, fol.151.
Testamente af 20.2.1801 for Bertel Simonsen, feldbereder og hustru Abelone Andersdatter Tørslev og hans stedsøn Peder Jørgensen Trane [af hendes første ægteskab med Jørgen Trane, skifte 27.7.1772 lbnr.2162].
--------------------

Siderne er lavet den 5-aug-2020 med GEDHTanc Version 2.46.27  © 2018