Oplysninger om Theodore Nielsen

Fødselsstiftelsen 1866
Barns Nr. 193 - Mors Nr. 195, født 31 marts, dbt. 10 april
(under drengebørn står)Theodore Nielsen - (mor) Ane Kirstine Nielsen
 
Fra Rigshospitalets kordegnekontor har jeg modtaget flg.:
Fuldstændig Udskrift af Protokol over Udsatte Børn 31/1865 - 420/1867 vedr.
Nr. 221: Pigebarnet Theodore Nielsen,
Født den 31 Marts 1866 under Nr. 193B og døbt den 10 April.
Udleveret den 19 April til Moderen Nr. 195B Ane Kirstine Nielsen, ugift ei fød før
28 Aar fød p. Langeland har de sidste 6 Aar været her i Staden og tjent men det
sidste Aar gaaet i ugeviis hos Gross. Lublin og boet i Løngangsstræde 33-3 Sal;
hun tager Barnet til Madam Møller i Lorantzensgade 7 Stuen til Gaarden hos Moderen
30/10 66 til Dronningensgade 37 i Sidestuen hos Madam Nyborg.
7/12 66 til Adelgaden 48. 4 Sal tilgaden hos Moderen
Barnet død i Børnehospital den 12 Januar 1867 jvf. Uds.Nr. 69/1869.
Ikke hemmelig, Fødselsattest forevist
Overensstemmelse med udsætterprotokollen bevidnes af kordegnen.

Siderne er lavet den 5-aug-2020 med GEDHTanc Version 2.46.27  © 2018