Oplysninger om Anne Rozon

--------------------
Oprindelig meddelelse-----
Fra: Michael Erichsen [mailto:michael@myerichsen.net]
Sendt: 27. september 2014 16:59
Til: hkris; Fredi Paludan Bentsen
Emne: RE: OBS! Witchcraft!!
Prioritet: Høj
 
Hej
 
Her en min oversættelse/bearbejdning:
 
André Brulé beskriver i bogen ”Sorciers et guérisseurs à Metz et en Pays messin” hekseprocessen mod Anne Rozon (fornavnet usikkert).
 
Den anden heksejagt i Frankrig begyndte 1573 lige efter La Rochelles fald som led i religionskrigene mellem katolikker og huguenotter, men sluttede i Metz-området efter bekendtgørelsen af Nantes-ediktet (1598).
 
Sagsakter mod Rozon, Xandreins enke, anklaget for forbrydelsen hekseri.
Semécourt 10. januar til 14. marts 1594
 
Denne sag, hvorfra kun nogle elementer er fundet, angår en vis Rozon, om hvem relativt lidt er kendt for os. Men vi ved, at hun var enke efter den afdøde Didier Xandrein (Chandrein), og boede i Semécourt hos sin søn, også kaldet Didier.
 
Hvis man skal tro domstolens folk, har Rozon haft et dårligt ry, som syntes bekræftet af en beskyldning mod hende fra en vis Mangin Collas fra landsbyen Pontoy, der hørte under katedralskapitlet i Metz. Da han blev udsat for et ledende spørgsmål, kort før hans henrettelse på bålet 1. december 1593, angav han Rozon, som han skulle have set og genkendt under sabbatten, der samlede hekse og troldmænd i forsamlinger.
 
Dekanen for Semécourt havde flere gange givet befaling til hendes søn Didier om at forjage sin mor fra hendes hjem, landsbyen og området. Og havde personligt befalet hende at forlade området.
 
Som god søn havde Didier forståeligt nok nægtet at overholde befalingen, så meget mere som hans mor havde overladt ham hele sin ejendom.
 
Borgmester og retsøvrighed, som så deres myndighed undermineret, besluttede efter at have indhentet udtalelse fra De Tretten Mænd i byen Metz, at inddrage Rozon i en hekserisag. Det var at gå fra ondt til værre. Dermed var dødsdommen afsagt mod hende, og Rozon endte sine dage på bålet.
 
Bagefter forblev Didier inden for deres rækkevidde og kunne dømmes for gentagen ulydighed. I denne sag var rettens gang var ikke afsluttet ved henrettelsen.
 
Sagen blev rejst af De Tretten Mænd, som fra den 29. marts fik kopier af Rozons overdragelse af sin ejendom til sin søn og af dekanen for Semécourts forvisningsbefalinger. Kendelsen over sønnen, som var fældet af De Tretten Mænd, bliver oplæst to gange af Mester Nicolas Honnet, som tog til Semécourt den 3. juni for at gennemføre den.
 
Samme dag blev Didiers appel af denne kendelse afvist af anklageren Brouart.
 
Det må bemærkes, at de forsamlinger, som Mangin Collas omtalte, samlede hekse og troldmænd fra landsbyer, der lå meget langt fra hinanden. Det er nok rigtigt, at han har tilstået at have set og genkendt Rozon. Bortset fra denne meget særlige omstændighed var det usandsynligt i betragtning af afstanden mellem Pontoy og Semécourt, at tilfældet alene ville have ladet dem mødes. Men deres fælles medlemskab af en forsamling kunne sandsynligvis gøres til en forklaring. Under alle omstændigheder er det den version, der blev givet af retsøvrigheden i Semécourt og De Tretten Mænd i Metz under afhøringerne.
Henvendelse til De Tretten Mænd om sagsanlæg imod Rozon, Didier Xandreins enke i Semécourt, 12 Jan 1594
 
Sagen er denne
 
En enke, som sædvanligvis bor i en landsby i Metz-området i huset af sin søn på trods af forbud fra kapitlet i nævnte by Metz, er anklaget for at være heks af en mand, der for nylig, anklaget og overbevist og henrettet for at være troldmand, frivilligt har erklæret, at han havde set og genkendt nævnte kvinde ved deres sabbat og forsamling.
 
Herrerne har udstedt nævnte forbud efter at have forsikret sig om dette og hendes dårlige ry. Dette får dem til at udstede et første og et andet påbud til nævnte søn om ikke at give hende husly eller forsørgelse i sit hus under bødestraf. Hvilket han ikke har adlydt.
 
Vi spørger om nævnte herrer har haft mulighed for at arrestere ham for at overtræde denne befaling. Og om han har haft lejlighed nok til at forjage nævnte kvinde og udføre deres forbud og herredømme og under hvilken straf. Eller om de har haft materiale nok til at pågribe og fængsle hende for at retfærdiggøre sig, som det kræves, mod den fremsatte anklage. Eller om de må foretage sig yderligere for at forberede denne sag.
 
Fremgangsmåde anbefalet af De Tretten Mænd
 
Da nævnte kvinde er blevet anklaget af nævnte henrettede mand, lader det at sønnen, som forsørger hende i modstrid med de befalinger, han har fået, bør straffes for overtrædelsen, og befalingen gentages. Og i mellemtiden kan herrerne over nævnte sted, som de finder for godt i betragtning af nævnte kvindes dårlige ry, gøre de forberedende undersøgelser mod hende.
 
Forhandlet i Metz den 12. januar 1594
 
[...] Viller Bruillart
Lucquin
 
Fremgangsmåden angivet af De Tretten Mænd er fulgt i alle henseender af borgmesteren og retsøvrigheden i Semécourt. Den forberedende undersøgelse tillod den offentlige anklager Brouart af formulere sine konklusioner. Alle de således etablerede dokumenter er igen sendt til De Tretten Mænd.
De bliver bedt om at give deres udtalelse.
 
Ny udtalelse fra De Tretten Mænd om den forberedende undersøgelse og den offentlige anklagers konklusion, 31 Jan 1594
 
De undertegnende, som har set anklagerne fra Mangin Collas fra Pontoy, henrettet den 1. december sidste år for trolddom, mod Rozon, Didier Xandrys enke fra Semécourt, den forberedende undersøgelse om dette, udført af borgmesteren og retsøvrigheden i nævnte Semécourt under de herrer Præfekten, dekanen og Den Hellige Frelsers Kirke, sammen med den offentlige anklagers konklusioner, og alt hvad der var at se:
 
Er af den opfattelse at der er materiale og beviser nok til at pågribe og fængsle nævnte Rozon for hvert enkelt af de punkter, som hun er anklaget for. Herefter er at beslutte, hvad der findes for rigtigt.
 
Besluttet i Metz den 31. januar 1594.
 
[...] Viller Lucquin Bruillart
 
Da Rozon var fængslet ifølge De Tretten Mænds råd, kan retssagen begynde og følge sin sædvanlige gang. Efter en februar måned helt helliget høringer, benægtelser fra den anklagede, og fremskaffelse af og konfrontationer med vidner, foreslår den offentlige anklager, at der afsiges en kendelse. Men før dette retter han den 4. marts endnu en gang en henvendelse til De Tretten Mænd. Deres svar er ligefremt.
 
Vi har ikke længere erklæringerne fra de forskellige vidner, indholdet af nævnte Rozons forhør og benægtelser, hverken før eller efter dens forelæggelse af det særlige forberedende spørgsmål. Ligeledes mangler vi dokumenter vedrørende sagen mod Mangin Collas fra Pontoy.
Endelig er vi ikke bekendt med den endelige kendelse.
 
Til gengæld har vi en oversigt over udgifterne for herrerne ved Den Hellige Frelsers Kirke og i Semécourt ved retssagen mod og henrettelsen af Rozon, Didier Xandreins enke fra Semécourt.
 
Den 10. januar afholdt borgmester og retsøvrigheden i Semécourt et møde, som førte til henvendelsen til De Tretten Mænd to dage senere, den 12. samme måned. Den 27. januar indkaldte betjentene adskillige vidner, og efter deres afhøring blev Rozon fængslet i Metz den 31. Hun forblev der seks uger. Borgmesteren i Semécourt påtog sig at kompensere vidnerne for deres dage og rejse, den 1. februar. En ny kompensation bliver tildelt dem den 14. i samme måned, hvor de konfronteres med den anklagede.
 
Det er den 7. marts, at skarpretteren pålægges at udspørge hende, og man kan forberede henrettelsen. Den 12. marts fremskaffer François Tout-le-Monde ni pund krudt og et pund svovl, og borgmesteren i Semécourt påtager sig at levere tømmer til opførelse af bålet.
Henrettelsen på bål af Rozon, enke efter den afdøde Didier Xandrein, bosiddende i Semécourt, hørende under Den Hellige Frelsers Kirkes kapitel i Metz, finder sted på den 14. dag i marts 1594. De soldater, der bevogtede nævnte Rozon og førte hende til henrettelsesstedet, fik ret til en ny uniform.
 
Som et kuriosum kan nævnes, at den 5. august blev en vis Wilheme Willaume fra Semécourt betalt 14 francs for at have bragt Rozon til Metz på en kærre og til træ og halm, som han fremskaffede.
 
Disse oplysninger er fundet af Henning Kristensen, Thierry Xandry og Jean-Luc Renaud.
--------------------

Siderne er lavet den 10-aug-2020 med GEDHTanc Version 2.46.27  © 2018