Oplysninger om Karen Hansdatter

--------------------
I slægtsbogen står:
Karen Hansdatters herkomst har det ikke været muligt at klarlægge. I følge aldersangivelsen ved hendes død blev hun født ca. 1780, ved vielsen 1812 opgives det, at hun er fra Nørre Broby, men ikke hvem hun er datter af. Omkring 1780 er der flere med fornavnet Hans, der får en datter døbt Karen, noget tyder dog på, at Karen Hansdatter er datter af husmand Hans Mortensen og hustru Gertrud Hansdatter, der boede i Nørre Broby, og som 1781 fik en søn Erik, der så er identisk med den Erik Hansen, der optræder ved Karen Hansdatters (ane nr. 5) dåb, men noget sikkert bevis har ikke kunnet findes.
Hans Mortensen og Gertrud Hansdatter ses ikke at have en datter Karen i Ft1787.
 
Det har derimod Hans Hansen, bonde og gårdbeboer, og Karen Hansdatter og denne Karen er opgivet til at være 6 år, hvilket passer fint med en fødsel i 1780. Denne Karen bliver døbt d. 17 dec. 1780 i Fangel. Faderen kaldes Hans Hansen Aagaaard af Vöystrup, moderen Karen Hansdatter. Faddere: Niels Hansen i N. Broby, Christen Larsen, Lars Madsen, Rasmus Lundes hustru, Jørgen Andersens hustru alle af Vöystrup.
--------------------
Dette er modtaget fra Karen Riis <karenmriis@hotmail.com> og kan være den rigtige Karen Hansdatter.
 
Karen Hansdatter, den ældre
Hun blev gift i Fangel kirke den 26. juli 1812 med urmager og husmand Rasmus Rasmussen; ved vielsen oplyses, at hun er fra Nørre Broby (Sallinge hd., Svendborg amt), men om det blot betyder, at Nørre Broby er hendes seneste opholdssted inden vielsen i Fangel, ja det ved vi ikke.
 
Vielsen : http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=179075&side=72
Forloverne var : Degnen Schönberg, Fangel og gmd. Jørgen Hansen.
Denne forlover Jørgen Hansen menes at være broder til Karen Hansdatter mere om ham senere.
Karen Hansdatter og Rasmus Rasmussen fik en datter, Anne Marie, der blev født og døde den 7. november 1812 i Fangel (hun står opført som tvilling, men vi kan ikke se det andet barn (tvillingen) indført i kb) samt to sønner:
Rasmus Rasmussen, f. 18. august 1815 i Fangel samt Christian Rasmussen, født den 21. september 1818. Ved sidstnævntes dåb nævnes: Stine Hansdatter på Vejlegaard var fadder (bar ham sandsynligvis) er hun søster til moderen ??
http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=350096&side=10
Måske har vi navnene (det mener jeg) på tre søskende nemlig: Karen, Jørgen og Stine, og her er de sammen med forældrene i FT 1787:
 
FT1787, Svendborg, Sallinge, Vejle
Hans Jensen. 60 gift Hosbonde. Bonde og gaardbeboere.
Karen Jørgensdatter. 51 gift Madmoder.
Erich Hansen. 27 ugift Barn af første ægteskab.
Jørgen Hansen. 15 ugift Barn af første ægteskab.
Anne Kirstine Hansdatter. 20 ugift Barn af første ægteskab.
Karen Hansdatter. 9 ugift Barn af første ægteskab.
Maren Hansdatter. 6 ugift Barn af første ægteskab.
Karen er fundet døbt i Vejle kirke, Sallinge hd., Svendborg amt, den 1. juni 1777, nederst; hendes far kaldes her Hans Felling, og i registeret i Vejle kirkebog står han opført som Hans Jensen med Felling i parentes; han døde 13-12-1796, og Karen mor, Karen Jørgensdatter døde den 18-11-1811. Hun bor som enke hos sønnen Erich ved FT 1801. Broderen Jørgen døde 25-07-1824 og findes i FT 1801.
Desværre er skiftearkivalierne for Vejlegaard som de formodentlig hørte under - ikke bevarede for dette tidsrum (de slutter 1788), så vi kan ikke se børnens opholdssteder ved Karen Jørgensdatters død i 1811.
 
Karens dåb:
http://ao.salldata.dk/vis1.php?side=76&bsid=178488&kb=Svendborg+amt%2C+Sallinge% 2C+Vejle%2C+1763-1786+FKVD+%28EM%29
 
Her er Hans Jensen (Felling) og Karen Jørgensdatter fra FS:
 
Fra FamilySearch.org:
Name: Hans Jensen
Spouse's Name: Karen Jorgensdatter
Event Date: 18 Nov 1757
Event Place: Vejle, Svendborg, Denmark
--------------------

Siderne er lavet den 10-aug-2020 med GEDHTanc Version 2.46.27  © 2018