Alle navne i slægten - Fornavne

Slægten omfatter 3256 personer i 997 familie grupper og 416 aner til Elisabeth Christoffersen

Forrige navne
Susanne Leroy (1566-1630) - Ane nr: 3461
Susanne Marre (1741-1742)
Susanne Marre (1751-1815) - Ane nr: 109
Susanne Parré (1713-1773)
Susanne Rasmussen (1954-....)
Susanne Stühler
Susanne Villaume (1664-....)
Susanne Villaume (1670-....)
Susanne Willaume
Susanne Willaume (1586-....)
Susanne Xandry (1641-....) - Ane nr: 865
Susanne Augusta Sophie Villaume (1815-1895)
Susanne Birgit Persson
Susanne Bøgedal Christoffersen
Susanne La Walle
Susanne Lovise Vilhelmine Johanne Villaume (1849-1859)
Susanne Sikker Hansen (1963-....)
Svea Danborg
Sven Gytterholm - Ane nr: 294
Sven Larsson (1709-....)
Sven Larsson (1797-....)
Sven Olofsson (1754-....)
Sven Olofsson (1784-....)
Sven Jensen Bollin (1800-....)
Svenborg Jensdatter Bollin (1802-....)
Svend Hansen
Svend Rostgaard Rasmussen (1897-....)
Svend Villy Larsen (1928-....)
Svend Aage Langhorn (1918-....)
Svend Aage Juul Rosthøj Andersen (1902-....)
Swen Andersson (1701-....) - Ane nr: 456
Sylvester Willaume-Jantzen
Søren Jensen (1605-....)
Søren Madsen (1693-1769) - Ane nr: 490
Søren Pedersen (1762-1765)
Søren Pedersen (1764-1777)
Søren Pedersen (1778-1779)
Søren Pedersen (1780-1788)
Søren Pedersen (1791-....)
Søren Rasmussen (....-1743) - Ane nr: 482
Søren Andersen Rytter (1734-1809)
Søren Anker Madsen
Søren Brix Pedersen
Søren Christian Christensen (1817-1904)
Søren Christian Davidsen (1796-1857) - Ane nr: 74
Søren Christian Andersen Fuglsang
Søren Frederik Valdemar Graff (1874-....)
Søren Hansen Seidelin (1705-1798)
Søren Jensen Rytter (1772-....)
Søren Karl Kristian Ravnborg (1914-....)
Søren Nybo Andersen (1957-....)
Søren Valdermar Willaume-Jantzen (1877-1933)
Tage Sikker Hansen (1909-....)
Tage Sikker Hansen (1933-....)
Taiche Wulff (1485-1543) - Ane nr: 54973
Takuma Christoffersen
Tamsin Jennifer Harvey
Tanja Sikker Hansen
Tenna Beck
Teo Vecchine
Terchel Graff (1775-1782)
Terchel Graff (1782-....)
Teresa Robbert Arias
Terrence Roy Murtagh (1943-....)
Theo Aabling Korsbech
Theodor Christensen (1839-....)
Theodor Pedersen Kolind
Theodora Louise Graff (1880-....)
Theodora Marie Pedersen Kolind (1903-....)
Therese Lovise Adelaide Graff (1845-1904) - Ane nr: 13
Thomas Bank-Rasmussen (1964-....)
Thomas Danborg (1954-....)
Thomas Fernqvist (1958-....)
Thomas Hansen
Thomas Kader
Thomas Madsen (....-1659)
Thomas Meldgaard
Thomas Nielsen
Thomas Pedersen (1733-1810)
Thomas Rasmussen
Thomas Sharry
Thomas Wilhelmi
Thomas Christian Pedersen (1881-....)
Thomas Ernst Anton Villaume (1847-....)
Thomas Georg McDonald (1955-....)
Thomas Henry Franz
Thomas Lykkegaard Korsbech
Thomas Peattie Gemmell (1886-....)
Thomas Peder Boje (1944-....)
Thomas Skovgaard Jensen
Thomas Sundbøl Larsen
Thomas Willaume Christoffersen (1972-2015)
Thora Adolfine Christine Christiansen (1885-....)
Thora Adolphine Christine Rasmussen (1859-....)
Thora Alvilda Adolphine Graff (1848-....)
Thora Christine Petersen (1866-1940) - Ane nr: 9
Thora Frederikke Hermanda Graff (1874-....)
Thora Johanne Frederikke Schubert (1834-....)
Thora Juliane Christine Petersen (1844-....)
Efterfølgende navne
 

Fornavne | Efternavne | Stednavne | Oversigtsanetavle | Efterslægtstavle

Data kommer fra : Fredi Paludan Bentsen
Adresse : Rytterkær 51
2765 Smørum
Telefon : 50 50 53 36

Siderne er lavet den 30-okt-2017 med GEDHTanc Version 2.46.23  © 2016