Oplysninger om Friderich Conradt Graff

--------------------
FT1787, Svindinge, Gudme, Svendborg,
Møllerne under Svindinge Sogn, Lunde Mølle 2. Familie
Friderich Graff, 43, g, husbond, møller
Helvig Pedersdatter, 44, g, madmoder
Frideriche Pedersdaatter, 17, ug, tjenestefolk
Dorthe Olesdatter, 21, ug, tjenestefolk
Povel Rasmusen, 22, ug, tjenestefolk
--------------------
FT1801, Svindinge, Gudme, Svendborg
Lunde mølle
Friderich Conrad Graff, 56, g1, Hosbonde, Møller
Anne Hedevig Braad, 57, g1, Hans Kone
Friderika Pedersen, 27, ug, Konens Søsterdatter
Jakob Jensen, 57, ug, Tienestefolk
Anne Hansdatter, 37, ug, Tienestefolk
--------------------
Ved begravelsen: møller i Ørbæklunde Mølle
--------------------
http://www.orbek-lokalarkiv.dk/kbog_dat/svindinge1787-1813doede.pdf
1807. d. 20de May begrawet Mølleren i Ørbechlunde Mølle Fridrich Graff 63 Aar gammel Wort
christelige Sælskab tabte wed hans Død en sær agtwærdig Medborger en Mand af fortrinlig
Sandhed Redelighed og Retfærd i Handel og Wandel.
Denne rare Perle i Werden agter ieg saa høit, at ieg følte mig beføiet til at sætte paa den
hedenfarne Retfærdiges Grawhöy en Hæderskrands med følgende Ord hos Esajam: Den
Retfærdige skal hen..amtes fra alt Ondt, hand skal gaae ind i sit Sowekammer, og hwile der med
Fred.
Forewist wed Wisitatsen den 4 Juni 1807
Conradt.
--------------------

Siderne er lavet den 10-aug-2020 med GEDHTanc Version 2.46.27  © 2018