Oplysninger om Anna Jonsdotter

--------------------
Sven Larsson ~ Anna Jonsdotter Inger, 1765 - 66
ca 1728 - 1806 1740 - 1823 Gunilla, 1767 -
(1767 - 70) Inger, ca 1772 - enl. domboken
 
Sven var nog inte f i Rp sn. Sven Larsson bodde enl. domboken 1790 i Slättagärde, Sibbarp sn, men han dog här. Hustrun kallas ofta Jönsdotter.
 
Tillsammans med den andra åbon Sven Larsson och Nils Gunnesson blev Sven år 1763 och 1784 dömd för att ha huggit ner bokar.
 
Anna blev år 1768 stämd av hustrun Börta Andersdotter på Tingås Gård B, som påstod att Anna beskyllt henne för att ha stulit en Anna tillhörig silkesduk. Anna nekade. Vid rättegången kom det fram, att på väg hem från kyrkan hade Anna saknat sin duk och hade då en smula oöverlagt sagt till ett par grannkvinnor hon hade i sällskap, att hon trodde att Börta tagit den. Då vittnesmålen från dessa kvinnor inte var direkt fällande, kom parterna överens om, att om inte Börta drev målet vidare så skulle Anna betala hennes och vittnenas rättegångskostnader.
 
När Inger var 9 år gammal togs hon om hand av sin barnlösa moster Elsa och hennes man Jöns, nästa åbo. Efter Elsas död fick eller ville hon inte bo hos Jöns längre och flyttade från honom. Jöns blev då stämd av hennes far Sven, som hävdade att Jöns borde betala henne lön för de 9 år som hon enl. Sven tjänat piga hos Jöns. Denne medgav att han inte betalat henne någon lön och motiverade detta med att hon ej varit förtjänt av någon piglön förrän hon blev 15 år, att hon fått mat och husrum, samt att hon fått bl.a. fyra getter och kläder som gåva. Parterna förliktes vid tinget.
--------------------

Siderne er lavet den 26-aug-2022 med GEDHTanc Version 2.46.27  © 2018