Oplysninger om Jacob Pedersen

--------------------
Jacob PEDERSEN
Birth: 1764, Vester, Kirke-Saaby, Kobenhavn, Denmark
Parents:
Father: Peder JACOBSON
Mother: Karen LARSON JACOBSEN
Film Number: 1239626
--------------------
Jacob PEDERSEN
Spouse: Karen HANSEN
Marriage: 14 Jul 1793, Kirke-Saaby, Kobenhavn, Denmark
Batch number: A455198
--------------------
FT1801, Saaby, Voldborg, Roskilde
Vester Saabye, familienr. 14, Præstholm-Gaard
Jacob Pedersen, 37, g, Mand, Gaardmand
Karen Hansdatter, 36, g, Hustrue
Marie Jacobsdatter, 7, ug, Børn
Peder Jacobsen, 4, ug, Børn
Jens Pedersen, 21, ug, Tienestefk.
Johanne Jensdatter, 36, ug, Tienestefk.
Jørgen Nielsen, 18, ug, Tienestefk.
Ane Olsdatter, 52, ug, Tienestefk.
Hans Clausen, 70, e1, Konens Fader
--------------------
ArkivalierOnline, Saaby, Voldborg, Roskilde
Trolovelse 15 aug 1805, viede 26 okt 1805
Enkemand Jacob Pedersen i Præstholm-gård
Pige Maren Jochumsdatter af SvenstenLille-gård
Forlovere: Lars Pedersen, V. Saaby; Jens Anchersen, Søeholm-gård; Jochum Hansen, hendes fader; Peder Nielsen i Vester Saaby
--------------------
Jacob PEDERSEN
Spouse: Ane Dorthe JENSEN
Marriage: 4 Nov 1815, Kirke-Saaby, Kobenhavn, Denmark
Batch number: A455198
--------------------
Udskrift: Skifter (Aastrup Gods) meddelt af Inge R. Andersen.
Skifte efter Gmd. Jacob Pedersens afdøde Kone Karen Hansdatter.
Anno 1805 d. 15. Aug. blev udi Arvefæstegaarden Præstholm foretaget Skifte og Deling efter afdøde Gaardkone Karen Hansdatter.... Enkemanden Jacob Pedersen var til stede tillige med Johanne Pedersdt. i W. Saabye og Olla Pedersen Huusmand i Kirke Saabye....
Arven til Børnene Peder?? Marie og Karen indbetalt 5/6 1810.
Ellers svært læseligt.
---------------
Aar 1825 d. 2. Sept. blev anmeldt, at Aftægtsmand Jacob Pedersen i Wester Saabye Dagen tilforn ved Døden var afgangen, og Dagen eftbem. efter Vedkommendes Forlangende foretaget
Registrering i Boet saaledes.
Aar 1825 d. 3. Sept. mødte Forvalter Holtzendorf paa Aastrup med Skriver Christian Motrop i Stervboet efter afdøde Aftægtsmand Jacob Pedersen i Wester Saabye, efter Begiæring af Enken og hendes afdøde Mands Brødre med flere, at foretage lovlig Registrering og Vurdering, til videre Skifte og Fordeling imellem Enken og den afdødes efterladte Børn, der ere A. i første Ægteskab med Karen Hansdatter
1. en Datter Marie gift med Snedker Jørgen Plank i Rye,
2. en Søn Peder 27 Aar tjenende i Fridrikssund.
B. i andet Ægteskab med Maren Jochumsdatter
1. en Datter Karen ugivt tiener i Tadre Mølle
2. en Datter Sidse ugivt tiener hos Kirkesanger Petersen i Sonnerup.
3. en Søn Jens 16 Aar tiener hos Gaardmand Poul Hansen i Wester Saabye
4. en Datter Anne Kirstine 13 Aar opholder sig hos Smeden
Lars Eilertsen i Wester Saabye
C. med Dorthe Jensdatter den nulevende Kone
1. en Søn Jens Christoffer 8 Aar
2. en Søn Lars 6 Aar
3. en Datter Maren 3/4 Aar
alle 3 hjemme hos Moderen.
Ved Forretningen var til stede Enken Dorthe Jensdatter med Lavværge Husmand og Smed Lars Eilertsen i Wester Saabye og som Værge for de umyndige Børn og Tilsynsværge for de fraværende blev antaget Gmd. Anders Pedersen i Wester Saabye.
--------------------
Jacob Pedersen aftaegtsmand i V.Saabye 2 Sep 1825 pg 56 57 60
3WIFE: Dorthe Jensdtr
CH: Jens Christopher Jacobsen 8
Lars Jacobsen 6
Maren Jacobsdtr 3/4 aar
1WIFE: Karen Hansdtr
CH: Marie Jacobsdtr = Jorgen Plank snedker i Rye
Peder Jacobsen 27 tien i Friderikssund
2WIFE: Maren Jochumsdtr
CH: Karen Jacobsdtr ugift tien i Tadere Molle
Sidse Jacobsdtr ugift tien i Sonnerup
Jens Jacobsen 16 tien i V.Saabye
Ane Kirstine Jacobsdtr 13 hos Lars Eilertsen smed i V.Saabye
BRO:
WIFE.BRO: Peder Jensen lysestober i Khvn
guard: Anders Pedersen gmd i V.Saabye / Lars Pedersen hmd i V.Saabye
wgd: Lars Eilertsen hmd smed i V.Saabye
[Aastrup gods skpr-Roskilde amt; Book 6 1819-1847; film 41070]
--------------------

Siderne er lavet den 15-nov-2021 med GEDHTanc Version 2.46.27 (Unregistered)  © 2018