Oplysninger om Frederik Brandt

--------------------
Individual Record FamilySearch™ International Genealogical Index v4.02
Denmark
Johan Friderich Andersen BRANDT
Marriage(s):
Spouse: Eleonora NICOLAJSEN
Marriage: 16 Sep 1668
Nordborg, Aabenraa-Sonderborg, Denmark
Film Number: 457534
--------------------
Frederik Brandt, født i Nordborg 3. Dec., og døbt 12. Dec. 1641. Faderen skriver i Kirkebogen i Anledning af dette sit første Barns, Fødsel og Daab: »Fredag den 3. December mellem Kl. 7 og 8 Aften blev min kære Hustru forløst og velsignet med en Søn (udi Tyrens Tegn, under Jupiters Planet med Qvadrat aspect), tilstedeværende Højbaarne Fyrstinde Eleonore og andre gode Hustruer her i Byen. Utinam fausto sidere! (Gid (det maa være) under en lykkelig Stjerne!) At det Ønske, som staaer i Ruths Bog 4 c. 11 v., maatte gjælde og blive over os. 3. Adv. [= 12. Dec.] døbte Provsten i Hagenbjerg Hr. Christen vores lille Søn, som F. N. Hertug Frederik holdt til Daaben, og kaldte ham Frederik. Og var samme Barns Faddere Velb. Hofmester Chr. von Offenberg, item vare og Faddere af Præster og Præsteqvinder, Borgere og Borgersker af Flensborg og Sønderborg. Gud unde samme lille Frederik at fremvoxe og tiltage i Alder, Yndest, Viisdom og Naade, baade hos Gud og Mennesker, hvilket hans kjære Faddere ogsaa have ønsket haml.
Frederik Brandt kom 1655 i Skole i Sønderborg, hvor han »blev sat til Regnskabl, og den 16. Februar 1657 i Lære som Barber i samme By hos Mester Samuel Barber. Senere maa han have nedsat sig i Nordborg, idet Faderen Onsdag den 16. September viede ham »og sin kjære Fæstemø Eleonore Nicolais tilsammen udi Frederik Brands eget Huus udi F. N. etc. Nærværelsel. Frederik Brandt, der døde i Nordborg 15. December og blev begravet 20. eller 21. December 1688, havde mindst 2 Børn:
a. Johan Frederik Brandt, f. 1672, begravet i Nordborg 17. Maj 1743, Kirkeværge
b. Caspar Brandt, døbt i Nordborg 22. August 1675.
--------------------

Siderne er lavet den 5-mar-2019 med GEDHTanc Version 2.46.27  © 2018